Księgowość

Zwrot VAT za materiały budowlane nie dla każdego

Od nowego roku 2014 możliwe jest odzyskanie części podatku VAT za materiały budowlane tylko przez osoby spełniające konkretne kryteria. O zwrot VAT ubiegać się mogą ludzie młodzi (ustawa rozumie przez to osoby do 36 roku życia) tylko w sytuacji, gdy zakupione materiały wykorzystane były w inwestycji, na którą posiada się zezwolenie na budowę.

 

Osoby, które zakupiły materiały budowlane przed 1 stycznia 2014 mogą w ciągu 5 lat odzyskać VAT, podlegając starym zasadom jego rozliczania. Innych czekają ograniczenia.

Młody wiek i pozwolenie na budowę to nie jedyne kryterium pozwalające na ubieganie się o zwrot podatku. Zgodnie z art. 20 projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych przez osobę fizyczną od 2014 roku można się ubiegać jeśli:

  • wydatki zostały poniesione w związku z budową domu jednorodzinnego, rozbudową lub przebudową budynku przeznaczonego na cele mieszkalne
  • maksymalna powierzchnia lokalu mieszkaniowego nie przekracza 75 m2, domu jednorodzinnego – 100 m2.

Osoba składająca wniosek nie jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego oraz do takiego lokalu nie przysługuje jej żadne prawo.

Skrót: 
Od nowego roku 2014 możliwe jest odzyskanie części podatku VAT za materiały budowlane tylko przez osoby spełniające konkretne kryteria. O zwrot VAT ubiegać się mogą ludzie młodzi (ustawa rozumie przez to osoby do 36 roku życia) tylko w sytuacji, gdy zakupione materiały wykorzystane były w inwestycji, na którą posiada się zezwolenie na budowę.

Kategoria:

Napisz do nas

Mapa Google

Biuro księgowe Mitaxx

Biuro księgowe Wrocław | Biuro rachunkowe Mitaxx