Księgowość

Biuro księgowe

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych - Wrocław

a) opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowej,

b) ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

c) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

d) sporządzanie bilansów, rachunków wyników,

e) sporządzanie deklaracji oraz obliczanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT (jest to element obsługi podatkowej, tj. sporządzania wymaganych prawem deklaracji podatkowych, prowadzenie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wyliczonych zobowiązań, prowadzenie korespondencji z urzędami, reprezentacja przed urzędami w zakresie udzielonego pełnomocnictwa),

f) sporządzanie raportów w obszarze finansowo-księgowym.

Obrazek: 
Napisz do nas

Mapa Google

Biuro księgowe Mitaxx

Biuro księgowe Wrocław | Biuro rachunkowe Mitaxx