Księgowość

Biuro księgowe we Wrocławiu

 

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - Wrocław

a) prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,

b) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

c) prowadzenie ewidencji wyposażenia,

d) sporządzanie deklaracji podatkowych oraz obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT (jest to element obsługi podatkowej, tj. sporządzania wymaganych prawem deklaracji podatkowych, prowadzenie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wyliczonych zobowiązań, prowadzenie korespondencji z urzędami, reprezentacja przed urzędami w zakresie udzielonego pełnomocnictwa),

e) prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych,

f) zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury.

Obrazek: 
Napisz do nas

Mapa Google

Biuro księgowe Mitaxx

Biuro księgowe Wrocław | Biuro rachunkowe Mitaxx