Księgowość

Księgowość Wrocław

 

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtu oraz Karty Podatkowej

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtu

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych oraz spółek osobowych, które w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 150.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki oraz z zastrzeżeniem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

a) prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie z ustawą,

b) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenia,

c) obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

d) dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,

e) prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,

f) zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury.

 

Prowadzenie Karty Podatkowej

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, przeznaczony jest dla podatników prowadzących drobną działalność usługową lub wytwórczo-usługową (zgodnie z załącznikiem do ustawy), przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w załączniku.

a) prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów,

b) prowadzenie ewidencji zatrudnienia,

c) prowadzenie indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników.

Obrazek: 
Napisz do nas

Mapa Google

Biuro księgowe Mitaxx

Biuro księgowe Wrocław | Biuro rachunkowe Mitaxx