Księgowość

Usługi księgowe

 

Obsługa Kadrowo-Płacowa

Obsługa Kadrowa

a) prowadzenie akt osobowych pracownika,

b) przygotowanie dokumentów dot. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy lub zmianą warunków zatrudnienia,

c) sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz innych dokumentów dot. zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,

d) prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, chorobowych lub macierzyńskich,

e) prowadzenie ewidencji oraz kontroli ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP,

f) obsługa kontroli PIP i ZUS.

 

Obsługa płacowa

a) sporządzanie listy płac z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,

b) naliczanie składek ZUS i podatków,

c) sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji i zgłoszeń,

d) sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11,

e) sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R oraz PIT-8R,

f) sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,

g) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracownika.

Obrazek: 
Napisz do nas

Mapa Google

Biuro księgowe Mitaxx

Biuro księgowe Wrocław | Biuro rachunkowe Mitaxx